Så här går det till


Från idé till färdig utemiljö
 1. Första kontakten
  Du kontaktar oss via e-post. Beskriv kort vad du vill ha hjälp med, om det finns några problem etc. Det är en fördel om du bifogar några bilder samt en skiss på hur ni tänkt er så att vi lättare kan få en förståelse för hur det ser ut idag – och vad ni är ute efter.
 2. Telefonmöte
  Vi tar ett möte per telefon för att diskutera omfattningen, ungefär hur mycket ni har tänkt investera i trädgården och när uppdraget skulle kunna utföras. Känns det bra efter detta möte så bokar vi nästa steg.
 3. Vi kommer hem till dig
  Vi kommer hem till dig för att se över trädgården, bolla idéer och upptäcka ifall det finns några synliga utmaningar som är bra att ta med i kostnadsförslaget.
 4. Kostnadsförslag
  Nu vet vi vad du har för tankar och vi har en god bild över förutsättningarna på plats. Vi kan därmed skicka över idéer och förslag på vad som skulle kunna göras samt ett kostnadsförslag.
 5. Avtal
  Vi kommer överens om vad som ska göras, ni godkänner kostnadsförslaget och signerar samarbetsavtalet.
 6. Uppstart
  Nu är det dags att sätta igång!

Löpande räkning
Det är omöjligt att förutse vad vi kan hitta när vi börjar gräva på en tomt. Därför är det också omöjligt att ge ett fast pris från början. Enda sättet att kunna erbjuda det, är ifall du blundar för eventuella problem som behöver åtgärdas.

Kvalité och att göra rätt från grunden är något vi ALDRIG tummar på, och därför jobbar vi alltid på löpande räkning.


Löpande kontakt
Under arbetets gång har vi löpande kontakt för att säkerställa att allt blir enligt dina önskemål. Skulle några oförutsedda problem uppstå får du självklart information om detta innan vi går vidare.

 

kontakta oss för att komma igång