Veddige Mark & Anläggning AB
Telefon: 0705 - 24 59 04
E-post: info@veddigemarkanlaggning.se

DRÄNERINGEN STEG FÖR STEG

När vi dränerar om en grund gör vi arbetet i flera steg med början i en översikt av grunden och avslut i en färdig omdränerad grund som är säkrad mot fukt.

Processen mot en säker grund

Vid en dränering börjar vi med ett samtal om din grund samt med att se över grundens skick. Sedan kan arbetet påbörjas. Processen sker i följande steg:

1. Vi börjar med ett samtal om dina önskemål, vad som behöver göras och vilken prisklass som arbetet kan tänkas hamna i.
2. Sedan gräver vi fram husgrunden och rengör den samt slipar och tätar eventuella sprickor i grunden.
3. Därefter monterar vi optidrainskivorna och optiwebduken som fungerar som en gortexduk som håller tätt inåt men släpper ut fukt.
4. I nästa steg anlägger vi markbädden, monterar dräneringsledningar och nya dagvattenledningar.
5. Dräneringen avslutas med att vi monterar en topplist som håller tätt och sedan återfyller vi och slutstädar i trädgården.

Viktigt för oss vid en dränering är att alltid lämna trädgården ren och snygg. Inga högar med jord lämnas kvar och allt restmaterial som blir över tar vi med oss.

Läs mer om dräneringen med optidrain

Läs gärna mer om det material som vi använder från optidrain genom att ladda ner mer information. Ladda ner här.

Läs även mer om hur dräneringen går till steg för steg i detalj genom att ladda ner vår guide. Ladda ner här.